POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja spletne strani WOODBROO so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Spletna stran je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku. Upravlja jo podjetje WOODBROO, Nejc Novak s.p., s sedežem podjetja na naslovu Stranje 20, 3240 Šmarje pri Jelšah, v nadaljevanju ponudnik. Uporabnik je oseba, ki uporablja naš sistem, torej naročnik izdelka.

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku vselej zagotovil naslednje informacije: identiteto podjetja, kontaktne naslove, bistvene značilnosti blaga oziroma storitev, dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve, vse cene jasno in nedvoumno določene, način plačila in dostave, časovno veljavnost ponudbe, rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop in pojasnjen postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike z naročniku.

NAČIN PLAČILA

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:
– po predračunu (UPN nalogu) na račun Nejc Novak s.p.

Stroški pakiranja in dostave znašajo 5,00eur.

VELJAVNOST PONUDBE IN CEN

Navedene cene na spletni strani so nepreklicne in veljajo samo ob naročilu preko interneta, zato lahko pri nekaterih izdelkih pride do odstopanja cen v spletni trgovini in ostalih trgovinah po Sloveniji. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji. Naročila in računi kupcev so shranjeni na sedežu podjetja ter naročnikom dosegljivi preko pisnega zahtevka.

Zahtevek za dvojnik lahko kupec v pisni obliki pošlje na naslov podjetja ali na elektronski naslov info@woodbroo.com. Roki veljavnosti akcije so navedeni ob sami akcijski ponudbi, ki se lahko med seboj razlikujejo.

VRAČILO BLAGA

Fizične osebe lahko na WOODBROO.COM kupljene izdelke vrnejo v roku 15 dni po prejemu na sedež podjetja Nejc Novak s.p. ali nas o tej želji pisno obvestijo najkasneje v roku 15 dni po prejemu blaga in sicer na naslov info@woodbroo.com. V slednjem primeru mora kupec najkasneje v naslednjih 15 dneh blago nepoškodovano tudi vrniti na naš naslov.

Izdelki na katerih so izpisani datumi in imena se ne morejo vrniti. Prav tako se ne morejo vrniti izdelki, ki so narejeni po naročilu oziroma željah stranke. Izdelki naj bodo nerabljeni, nepoškodovani ter v originalni embalaži. Vračilu obvezno priložite kopijo računa. Kupnino vam bomo v roku 15 dni vrnili na vaš račun (le tega morate ob vračilu navesti).

Stroški, ki bremenijo potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, so neposreden stroški vračila blaga ter v primeru, da so izdelki rabljeni, poškodovani ali brez originalne embalaže, tudi ustrezna odškodnina, katera bo z zapisnikom ocenjena ob vračilu blaga.

V primeru kadar naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo določila tega poglavja ne veljajo. Vaše zahtevke za vračilo blaga bomo v teh primerih obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine ter možnosti, ki nam jih zagotavljajo naši dobavitelji.

NAROČANJE

Nejc Novak s.p. preko WOODBRO.COM sprejeta naročila obravnava kot nepreklicna. Naročnik lahko na info@woodroo.com brez dodatnih obveznosti naročilo prekliče v času od izdaje naročila do prejema elektronskega obvestila, da je naročilo potrjeno (48ur od pošiljanja naročila).

IZVEDBA ALI ZAVRNITEV NAROČILA

WOODBROO.COM bo z aktivnostmi potrebnimi za izvedbo sprejetih naročil pričel v najkrajšem možnem času. V roku 48 ur vas bomo s sporočilom povzetka in potrditve naročila obvestili na vaš elektronski naslov. Nejc Novak s.p. lahko naročilo za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.

DOBAVNI ROK

Dobavni roki so izraženi v številu delovnih dni in sicer 3 – 5 delovnih dni od prejema potrditve plačila, kar ne velja za zahtevnejše izdelke (po meri oblikovane lesene table z novimi motivi).

DOSTAVA

Naročila dostavljamo preko dostavne službe Pošta Slovenija.

UPORABA IZDELKOV

Izdelki imajo namen dekoracije notranjih prostorov in niso namenjeni igri in kakršnem koli rokovanju z njimi. Pritrdite jih na steno oz. varno mesto v vašem domovanju, kjer ob nepredvidljivih situacijah ne bo možnih poškodb oseb ali predmetov.

PRAVICA DO ZASEBNOSTI

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) in Zakonom o zavarovalništvu. Vsi podatki, pridobljeni preko spletne strani woodbroo.com, bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva in ostale potrebne komunikacije.

PRITOŽBE IN REKLAMACIJE

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko naročniki pošljejo po elektronski pošti info@woodroo.com Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti naročniku, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščati o poteku postopka. Ponudnik si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

AVTORSKE PRAVICE

Vsa besedila in fotografije na straneh in podstraneh domene woodbroo.com so last podjetja Nejc Novak s.p., njenih partnerjev in dobaviteljev ter se jih brez izrecnega dovoljenja ne sme kopirati ali razmnoževati.

SPREMEMBE POGOJEV POSLOVANJA

Ponudnik lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletne strani, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne strani woodbroo.com, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani woodbroo.com.

Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Pogojev poslovanja preklicati svoje naročilo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic naročila se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo ponudniku sporoči preklic.