Na spletni strani www.woodbroo.com , ki jo upravlja Nejc Novak s.p. (v nadaljevanju: upravljalec) spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene preko obrazca »NAROČILO LESENE TABLE«, skrbno varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004), Zakonom o zavarovalništvu, uredbo GDPR in tem pravilnikom, ki opredeljuje način in metode, uporabljene v povezavi z varovanjem, zbiranjem, uporabo in posredovanjem osebnih podatkov.

Našo spletno mesto lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov. Navedba osebnih podatkov je potrebna le, če izpolnite zgoraj navedene obrazce.

Osebni podatki, ki jih pridobimo so:
– Ime in priimek
– Naslov
– Pošta in poštna številka
– Elektronski naslov
– podatki, ki jih hrani bolnišnica ali zdravnik, ki bi lahko bili znak, ki na edinstven način identificira osebo (dan rojstva, ura rojstva, velikost ob rojstvu, teža ob rojstvu)

Osebni podatki, prejeti z izpolnitvijo kontaktnih obrazcev se uporabljajo samo za morebitno komunikacijo po elektronski pošti za odgovor na vaše povpraševanje ali izpolnjevanje pogodbene obveznosti na podlagi spletnega naročila.

V nobenem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo predali nepooblaščenim osebam brez vaše privolitve. Podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, bodo razkriti v primeru, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravljalca.

Naročnik/ca lahko kadarkoli preko kontaktnega obrazca izbere in pošlje ustrezen zahtevek za dostop do osebnih podatkov, ki jih upravljavec o njem zbira in obdeluje, za popravek osebnih podatkov, izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovor k obdelavi osebnih podatkov ali za prenosljivost osebnih podatkov.

Back to Top
close